© ISSOUF SANOGO/AFP via Getty Images

Úřady v Sieře Leone musí zajistit důkladné a nestranné vyšetřování úmrtí během protestů

  Článek

10. srpna vypukly v Sieře Leone protesty proti vysokým životním nákladům během nichž přišly o život desítky lidí.

V reakci na protesty úřady slíbily, že vyšetří okolnosti, které vedly ke ztrátám na životech.


"Závazek úřadů vyšetřit úmrtí a také škody způsobené během demonstrací, které se zvrhly v násilnosti, je důležitým krokem správným směrem. Je nezbytné zajistit plnou nezávislost a nestrannost vyšetřování, aby bylo možné zjistit okolnosti a odpovědnost za ztráty na životech, včetně toho, zda byla síla použita v souladu s mezinárodními normami, a přivést k odpovědnosti všechny odpovědné osoby, včetně těch, které zásahu velely."

Michèle Eken, výzkumná pracovnice Amnesty International v západní a střední Africe


Během shromáždění jsou bezpečnostní složky povinny minimalizovat škody a zranění, chránit lidské životy a zachovávat zdrženlivost při použití síly. Příslušníci orgánů by měli použít sílu pouze v případě, že neexistuje jiný prostředek k dosažení jejich legitimních cílů, a pokud je použití síly nezbytné a přiměřené situaci, které čelí. Tato úloha by měla být vždy vykonávána způsobem, který zajistí plné respektování práva na život, svobodu a bezpečnost všech osob, včetně osob podezřelých ze spáchání trestného činu.

Amnesty International připomíná, že mezinárodní právo v oblasti lidských práv chrání rovněž spontánní shromáždění, která nesmí být rozehnána pouze z toho důvodu, že jednotlivci nepodali orgánům předchozí oznámení. Organizace proto naléhavě vyzývá vládu Sierry Leone, aby změnila zákon o veřejném pořádku z roku 1965 tak, aby výslovně obsahoval výjimku z povinnosti předchozího oznámení v případě spontánních shromáždění.


Amnesty International je rovněž znepokojena tím, že úřady mezi 10. a 11. srpnem několikrát odpojily internet. Přístup k internetu, sociálním médiím, aplikacím pro zasílání rychlých zpráv a dalším digitálním technologiím jsou důležitými nástroji, které rozšiřují možnosti lidí protestovat online i offline a umožňují lidem získat přístup k informacím, šířit podrobnosti o nadcházejícím protestu, organizovat se a umožňují virtuální zapojení nejrůznějšími způsoby. Přerušení přístupu k internetu je proto porušením práva na svobodu projevu a přístupu k informacím, které je chráněno mezinárodním právem v oblasti lidských práv a může mít závažný dopad na právo na svobodu pokojného shromažďování.


Amnesty International má zprávy o více než stovce zatčených osob. Úřady musí zajistit, aby přihlížející a ti, kteří pokojně protestovali, nebyli svévolně zatýkáni jen proto, že se účastnili demonstrací. Pokud mají úřady dostatek důkazů, které poukazují na použití násilí ze strany některých osob během protestů, musí jim zaručit právo na řádný a spravedlivý proces v průběhu celého řízení, včetně práva na právní zastoupení. 

Aktuální petice

  Rusko

Ukrajinský lidskoprávní aktivista válečným zajatcem Ruska. Pomůžete Maksymovi Butkevyčovi?

Maksym Butkevyč se jako dobrovolník přidal k ukrajinské armádě, aby bránil svoji vlast. V červenci 2022 se stal ruským válečným zajatcem. Od té doby je odstřižen od světa a ruská média proti němu vedou očerňovací kampaň. V březnu 2023 byl odsouzen v nespravedlivém soudním procesu k třinácti letům vězení za údajné válečné zločiny. Podepište petici a připojte se k boji za jeho okamžité propuštění.

 

Aktuální počet podpisů: 2154 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...