©YURI KADOBNOV/AFP via Getty Images

Ruské „procesy“ s válečnými zajatci v Mariupolu jsou nezákonné a nepřijatelné

  Článek

Rusové plánují v okupovaném Mariupolu uspořádat soudní procesy s ukrajinskými válečnými zajatci. Ruská armáda v mariupolské filharmonii postavila masivní vězeňské klece.

Jakékoli kroky Ruskem podporovaných ozbrojených skupin směřující k souzení ukrajinských válečných zajatců před takzvaným „mezinárodním tribunálem“ v Mariupolu jsou nezákonné a zneužitelné a představují další akt krutosti vůči městu, které již značně utrpělo v rámci ruské agresivní války proti Ukrajině.

Amnesty’s Crisis Evidence Lab (Krizová laboratoř pro shromažďování důkazů) potvrdila, že obrázky zveřejněné na Facebooku městskou radou Mariupolu odpovídají interiéru mariupolské filharmonie.


Mezinárodní právo zakazuje zadržující mocnosti stíhat válečné zajatce za to, že se účastnili bojových akcí, nebo za zákonné válečné činy spáchané v průběhu ozbrojeného konfliktu. Podle třetí Ženevské úmluvy mají váleční zajatci obvinění ze zločinů právo na řádný proces a spravedlivé řízení, které se může konat pouze před řádně zřízeným soudem."Rusko jako okupační mocnost se inscenováním těchto falešných „procesů“ vysmívá spravedlnosti."

Marie Struthers, ředitelka Amnesty International pro východní Evropu a střední Asii

 

„Jakékoli pokusy ruských orgánů soudit ukrajinské válečné zajatce v takzvaných ‚mezinárodních tribunálech‘, které v Mariupolu zřídily ozbrojené skupiny pod faktickou kontrolou Ruska, jsou nezákonné a nepřijatelné,“ uvedla Marie Struthers, ředitelka Amnesty International pro východní Evropu a Střední Asii.

„Mezinárodní humanitární právo zakazuje zřizovat soudy pouze za účelem souzení válečných zajatců. Svévolné zbavení válečných zajatců práva na spravedlivý proces, což je přesně to, co Rusko vykonstruovanými procesy způsobí, se rovná válečnému zločinu. Ženevské úmluvy rovněž jasně stanovují, že váleční zajatci jsou chráněni před stíháním za účast v bojových akcích.


„Výběr Mariupolu jako místa těchto ‚soudů‘ je obzvláště krutý a šokující vzhledem k nedávným útokům a obléhání ze strany Ruska, které město před jeho květnovým dobytím totálně zdevastovaly. Amnesty útok na mariupolské divadlo prošetřila a dospěla k závěru, že ruské síly úmyslně zaútočily na civilisty, což je útok představující prokazatelný válečný zločin.“PictureSnímek z videa, které ukazuje stavbu klecí na jevišti mariupolské filharmonie, Ukrajina, srpen 2022.


Práva ukrajinských válečných zajatců


Ruské síly a Ruskem podporované ozbrojené skupiny musejí umožnit nezávislým pozorovatelům plný přístup k ukrajinským válečným zajatcům. Amnesty sdílí obavy agentury  OSN pro lidská práva (OHCHR), že ukrajinští váleční zajatci jsou drženi bez přístupu k nezávislým pozorovatelům, což je „vystavuje riziku mučení za účelem získání přiznání“.

Amnesty rovněž sdílí obavy OHCHR, že veřejná prohlášení ruských představitelů, kteří považují ukrajinské válečné zajatce za „válečné zločince“, přímo narušují presumpci neviny, jakožto základní záruku spravedlivého procesu.

Amnesty v posledních letech soustavně dokumentuje porušování práva na spravedlivý proces v Rusku, včetně používání mučení, falšování důkazů a politicky motivovaných stíhání. Tyto obavy se samozřejmě týkají i „procesů“ vedených ozbrojenými skupinami na územích okupovaných Ruskem.

Amnesty již v minulosti zdokumentovala četná porušení lidských práv těmito skupinami v době, kdy Rusko převzalo kontrolu nad částmi východní Ukrajiny, včetně únosů, zabíjení, nezákonného zbavování svobody, mučení a jiného špatného zacházení či potlačování disentu.

Amnesty rovněž vyzývá k okamžitému mezinárodnímu vyšetřování dalších údajných válečných zločinů, včetně výbuchu ve vesnici Olenivka z 29. července, při němž zahynulo více než padesát ukrajinských válečných zajatců zadržovaných silami takzvané „Doněcké lidové republiky“ na východě Ukrajiny. Je nezbytné, aby ruské orgány umožnily mezinárodním vyšetřovatelům navštívit místo a zahájit komplexní vyšetřování.

Třetí Ženevská úmluva


Ochrana válečných zajatců, proti kterým je vedeno trestní řízení, je obsažena v článcích 82 až 108 třetí Ženevské úmluvy (GCIII). Podle článku 84 mohou být souzeni pouze soudy, které poskytují „všeobecně uznávané základní záruky nezávislosti a nestrannosti“.

Kromě toho článek 13 GCIII stanoví: „S válečnými zajatci musí být vždy zacházeno humánně. Jakékoli protiprávní jednání nebo opomenutí zadržující mocnosti, které způsobí smrt nebo vážné ohrožení zdraví válečného zajatce ve vazbě, je zakázáno a bude považováno za závažné porušení této úmluvy.“ Stejně tak musejí být váleční zajatci vždy chráněni, „zejména před násilnými činy nebo zastrašováním a před urážkami a veřejnou zvědavostí“. 


Odpovědnost za válečné zločiny


Amnesty International od počátku konfliktu dokumentuje ruské válečné zločiny a porušování mezinárodního humanitárního práva, kterých se Rusko dopustilo během agresivní války na Ukrajině. Všechny dosud zveřejněné výstupy Amnesty – včetně aktuálních zpráv, reportáží, briefingů a vyšetřování – naleznete zde

Aktuální petice

  Rusko

Zdravotní sestřička z Krymu si odpykává sedmiletý trest, hrozí jí další vězení za vlastizradu a nutně potřebuje lékařskou péči. Pomůžete?

Irina Danilovič (Irina Danilovich) je zdravotní sestra z Ruskem okupovaného Krymu. Otevřeně kritizovala systém zdravotní péče na Krymu a odsuzovala politicky motivované stíhání obránců lidských práv. Za to byla ve vykonstruovaném procesu odsouzena k sedmi letům vězení. Ve vězení je jí odpírána zdravotní péče a její zdravotní stav je vážný. Pomozte jí podpisem petice.

 

Aktuální počet podpisů: 1179 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...