Ⓒ Private

Ostrými do demonstrantů. Počet obětí v Íránu stoupá, svět musí přijmout opatření, burcuje Amnesty

  Článek

Pár dní po smrti Mahsy Aminy čelí demonstranti surové reakci íránských bezpečnostních sil. Statečnost protestujících potvrzuje rozsah represí - od zákonů o povinném zahalování, zatýkání k nezákonnému zabíjení.

Amnesty shromáždila důkazy z posledních dvou nocí plných násilí ve 20 městech a 10 provinciích na území Íránu. Tyto důkazy poukazují na brutální model, v rámci kterého íránské bezpečnostní síly záměrně a nezákonně střílejí ostrou municí na demonstranty. Počet obětí byl odhadován na nejméně 30 lidí, z toho čtyři děti. Na základě těchto skutečností opakovaně vyzývá Amnesty k naléhavé celosvětové akci a varovala před rizikem dalšího krveprolití, a to uprostřed záměrně vyvolaného výpadku internetu.

Jen v noci na 21. září si střelba bezpečnostních složek vyžádala minimálně 19 obětí, včetně nejméně 3 dětí. Amnesty International analyzovala fotografie a videa obětí těchto útoků. Záznamy ukazují oběti s děsivými ranami v oblasti hlavy, hrudníku a břicha.

"Rostoucí počet obětí je alarmující známkou toho, jak nemilosrdný byl útok bezpečnostních složek na lidské životy během záměrného výpadku internetu. V Íránu neexistuje nic jako ‘nestranné vyšetřování’. Členské sáty OSN musí jít nad rámec prázdných prohlášení, musí vyslyšet volání po spravedlnosti obětí a obránců lidských práv v Íránu a musí také bezodkladně zavést nezávislý mechanismus vyšetřování OSN," řekla Heba Morayef, ředitelka Amnesty International pro Blízký Východ a severní Afriku.

"Pobouření vyjadřované v ulicích dokazuje, jak Íránci vnímají všudypřítomnou ‚mravnostní policii‘ a zákony o povinném zahalování. Je nejvyšší čas, aby byly tyto diskriminační zákony a orgány, které je prosazují, jednou provždy odstraněny z íránské společnosti."

Heba Morayef, Amnesty International


Amnesty zaznamenala 19 lidí, včetně 3 dětí, zastřelených 21. září 2022 bezpečnostními silami. 22. září byla potvrzena smrt dalších dvou lidí, včetně kolemjdoucího, kterému bylo pouhých 16 let. Další úmrtí se vyšetřují.

Roste také pobouření nad skutečností, že mezinárodní společenství nepodniklo žádné kroky k prošetření po sobě jdoucích vln vražd demonstrantů v Íránu. Otec Milana Haghighiho, 21letého muže, který byl 21. září zabit bezpečnostními silami, Amnesty řekl: "Lidé očekávají, že nás i demonstranty bude OSN bránit. I já mohu odsoudit (íránské orgány), celý svět je může odsoudit, ale k čemu toto odsouzení?"

Podle výpovědí očitých svědků jsou v řadách bezpečnostních sil také agenti Revolučních gard, polovojenské organizace Basídž a bezpečnostní úředníci v civilu. Tyto bezpečnostní složky střílely po demonstrantech ostrou municí, aby je rozehnaly, zastrašily nebo potrestaly, případně aby jim zabránily ve vstupu do státních budov, což je v rozporu s mezinárodním právem. Mezinárodní právo v těchto situacích omezuje použití střelných zbraní na případy, kdy je to nezbytně nutné v reakci na bezprostřední hrozbu smrti nebo vážného zranění, a pouze tehdy, kdy méně extrémní prostředky nestačí.

Kromě 19 obětí z 21. září zaznamenala Amnesty jména dalších dvou obětí z 22. září, které mají na starost bezpečnostní síly v provinciích Dehdasht, Kohgilouyeh a Bouyer Ahmad. Jednou z nich byl i 16letý kolemjdoucí.

Celostátní protesty vyvolala smrt 22leté Mahsy (Zhiny) Aminy, která zemřela v policejní vazbě poté, co byla násilně zatčena íránskou "mravnostní policií"  v souvislosti s diskriminačními a ponižujícími zákony o povinném zahalování. Od počátku nepokojů zaznamenala Amnesty jména 30 obětí bezpečnostních sil: 22 mužů, 4 žen a 4 dětí. Amnesty je přesvědčena o tom, že skutečný počet obětí je vyšší a pokračuje i nadále ve vyšetřování. Úmrtí byla zaznamenána v Alborzu, Esfahanu, Ilamu, Kohgilouyehu a Bouyeru Ahmadu; Kermanshahu; Kurdistánu; Manzandanu; Semnanu; Teheránu a provincii Západního Ázerbájdžánu.


Provincie Západního Ázerbájdžánu

Tato provincie měla jeden z nejvyšších počtů obětí z noci na 21. září: nejméně 3 muže a 2 děti. Patří mezi ně Sadrodin Litani, Milan Haghighi a 16letý Amin Marefat z Oshnaviehu, dále také Danesh Rahnama a 17letý Abdollah Mahmoudpour z vesnice Balou. 

Obránce lidských práv sdílel s Amnesty písemnou výpověď demonstranta z Ohshnaviehu, který popsal, jak 21. září agenti Revolučních gard náhodně stříleli po demonstrantech, kteří se pokoušeli dostat do úřadu guvernéra. "Agenti Revolučních gard zaútočili na lidi a následným použitím střelných zbraní přišli o život tři lidé... Mezi nimi byl Sadroddin Litani, který byl střelen do břicha a krku ze vzdálenosti několika metrů, dále také Amin Marefat, který byl střelen do srdce... kulka mu vyletěla zády," uvedl ve své výpovědi demonstrant. Amnesty zkoumala potvrzující video, které ukazuje díru po kulce v zadní části těla zesnulého Amina Marefata.

Otec třetí oběti z Oshnaviehu řekl Amnesty, že jeho syn (Milan Haghighi) zemřel následkem smrtelných střelných zranění v noze a trupu. Na základě informací, které s Amnesty sdíleli ochránci lidských práv, se střelba ve vesnici Balou odehrála před tamním velitelstvím polovojenské organizace Basídž. Amnesty se podařilo získat hlasovou nahrávku očitého svědka: "Oni (bezpečnostní složky) nás přímo zabíjejí."


Kohgilouyeh a provincie Bouyer

Dva očití svědci z Dehdashtu řekli Amnesty, že 16letý kolemjdoucí Pedram Azarnoush byl zastřelen 22. září poté, co začali agenti Revolučních gard opakovaně a náhodně střílet po demonstrantech ostrou municí, aby je rozehnali. Místní obyvatelé uvedli, že téže noci zabily bezpečnostní síly dalšího muže. Ten byl identifikován jako Mehrdad Behnam Vasl. 

"Mladý chlapec se opíral o zeď a pouze pozoroval lidi. Demonstranti utíkali a on si neuvědomil, že by kulky mohly letět také jeho směrem... Bezpečnostní síly opakovaně střílely na všechny strany a každému hrozilo, že bude zastřelen, bylo čiré štěstí, zda se člověk vyhnul zasažení kulkou nebo ne," řekl ve své výpovědi jeden ze dvou zmíněných očitých svědků. 

Svědci rovněž uvedli, že agenti Revolučních gard se schovali mezi stromy na náměstí v Deshdashtu a nehrozilo jim tak žádné nebezpečí, když začali střílet na skandující demonstranty. Svědci dále uvedli, že mezi postřelenými byl i 13letý Amirali Douhandeh, který byl střelen do nohy. Uvedli také, že bezpečnostní a zpravodajští činitelé přísně střeží nemocnici Emám Chomejní v Dehdashtu, konkrétně část, v niž jsou ošetřováni zranění demonstranti.


Provincie Semnan

Shromážděné informace o Garmsau v provincii Semnan poukazují na podobný vzorec lehkomyslné střelby ze strany bezpečnostních sil. Ta měla za následek smrt nejméně jednoho mladého demonstranta (Mehdiho Asgariho) 21. září před policejní stanicí.

Na videozáznamu z incidentu, který koloval po internetu, jsou vidět demonstranti pod palbou během toho, co házeli kameny na policejní stanici a kopali do jejích vstupních dveří. Za zvuku střelby jsou vidět dva demonstranti padající k zemi. Druhé video ze stejného incidentu, které Amnesty analyzovala, ukazuje jednoho z protestujících ležícího bez známek života na zemi v kaluži krve. 


Provincie Mazandaran

V této provincii zaznamenali smrt nejméně šesti mužů a jedné ženy. Patří mezi ně Mohsen Mohammadi (zabit v Ghaemshahru); Hannaneh Kia, Hossein Ali Kia a Mehrzad Avazpour (zabiti v Noshahr); Mohammad Hosseinikhah (zabit v Sari); Milad Zare (zabit v Babolu) a Amir Norouzi (zabit v Bandar-e Anzali). Jeden z novinářů uvedl, že podle dvou přátel byla Hannaneh Kia zastřelena na cestě z lékařské kontroly.


Metodologie

K vyšetřování probíhajících tvrdých zásahů proti demonstrantům získala dosud Amnesty výpovědi a audiovizuální důkazy od 30 jednotlivců, včetně 10 očitých svědků, 6 demonstrantů a jednoho příbuzného oběti, dále čtyř obránců lidských práv a devíti novinářů žijících v zahraničí, kteří byli v kontaktu s primárními zdroji na místě.

 

Aktuální petice

  Írán

Brutální potlačování protestů v Íránu po smrti mladé ženy nadále pokračuje. Pomozte ho zastavit

Rozsáhlé protesty v Íránu vyvolané smrtí 22leté Mahsy Amíní jsou brutálně potlačovány íránskými bezpečnostními silami. Přidejte se k výzvě k jejich zastavení.

 

Aktuální počet podpisů: 4468 Náš cíl: 5000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...