© KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

Režimní PR mašinérie před listopadovou klimatickou konferencí OSN v Egyptě nemůže zakrýt drastické porušování lidských práv

  Článek

Egyptské úřady drží kritiky státu a politické oponenty v krutých a nelidských podmínkách ve věznici Badr 3 v době, kdy se Egypt připravuje na listopadovou konferenci OSN o změně klimatu COP27 v Šarm aš-Šajchu.

Věznice Badr 3 se nachází 70 kilometrů severovýchodně od Káhiry. Vězni jsou zde drženi v otřesných a krutých podmínkách, které jsou srovnatelné či dokonce horší než podmínky trvale dokumentované v nechvalně známém egyptském vězeňském komplexu Tora. Zadržení se třesou v chladných celách s nepřetržitě zapnutými zářivkami nad jejich hlavami. Jsou neustále sledování průmyslovými kamerami a je jim odepřen přístup k základním potřebám jako například dostatek jídla, oblečení nebo knih. Je jim rovněž odepřen jakýkoli kontakt s rodinou nebo právníky a slyšení o prodloužení vazby probíhají online. Od otevření věznice v polovině roku 2022 došlo ve vazbě k nejméně jednomu úmrtí.

"Vězeňský komplex Badr byl otevřen za velkého zájmu úřadů, jako by nové zařízení znamenalo zlepšení stavu lidských práv v Egyptě. Místo toho se vězni setkávají se stejným porušováním lidských práv, ke kterému opakovaně docházelo také ve starších věznicích, což ukazuje na nedostatek politické vůle egyptského režimu ukončit krizi lidských práv v zemi," uvedla Agnès Callamard, generální tajemnice Amnesty International.

"Před konferencí COP27 jede egyptská PR mašinérie na plné obrátky, aby zakryla strašlivou realitu věznic v zemi, kde političtí vězni živoří v otřesných podmínkách porušujících zákaz mučení a kde dochází k dalšímu špatnému zacházení. Žádné PR však nedokáže zakrýt propastný stav lidských práv v zemi, který vyžaduje skutečné reformy ze strany vlády." 

Agnès Callamard, generální tajemnice Amnesty International

 

Amnesty shromáždila důkazy od právníků vězňů zadržovaných z politických důvodů, kteří byli v polovině roku 2022 převezeni do věznice Badr 3 z věznic Tora 1 a 2 s maximální ostrahou. Několik vězňů je drženo v rozporu s egyptskými zákony, protože jejich vyšetřovací vazba přesáhla zákonné meze, zatímco desítky vězňů jsou zadržovány po hrubě nespravedlivých procesech. 

 

"Vězni zde nemají žádná práva"

Po smrti El-Sayeda al-Sayfiho ve vazbě 5. října zesílily obavy ohledně podmínek ve vězení a přístupu ke zdravotní péči. Al-Sayfi, kterému bylo 61 let a před zatčením trpěl rakovinou, zemřel několik dní po převozu do věznice Badr 3 poté, co státní zástupce nařídil jeho předběžné zadržení. Doposud neproběhlo žádné nezávislé a nestranné vyšetřování příčin a okolností jeho smrti, včetně zpráv o nedostatečném přístupu k odpovídající zdravotní péči v Badr 3.

Egyptské úřady zavedly plošný zákaz rodinných návštěv pro všechny vězně ve věznici Badr 3. Mnohým z nich byly rodinné návštěvy odepřeny již před více než pěti lety, kdy byli drženi ve vězeňském komplexu Tora. Vězeňský personál také zakazuje vězňům posílat dopisy rodinám nebo blízkým, či je dokonce přijímat, čímž se vězni fakticky ocitají ve vazbě bez možnosti jakékoliv komunikace s vnějším světem.

Devětadvacetiletý Anas Beltagy je od prosince 2013 svévolně zadržován, přestože byl ve třech samostatných trestních případech zproštěn obžaloby a ve čtvrtém případě bylo vydáno soudní rozhodnutí o jeho propuštění až do ukončení vyšetřování. Úřady ho však nikdy nepropustily. Namísto toho je nyní stále držen a čeká na vyšetřování kvůli stejným obviněním v souvislosti s pátým případem. Jeho rodina s ním od roku 2018 nemůže komunikovat a všechna slyšení o prodloužení vazby probíhají od jeho převozu do věznice Badr 3 online, což jeho rodině a právníkovi dále znemožňuje jakýkoli přístup. Amnesty požaduje jeho okamžité propuštění, protože je zadržován pouze kvůli svým rodinným vazbám. Jeho otec, Mohamed al-Beltagy, je vysoce postavenou osobností Muslimského bratrstva a v nespravedlivém procesu byl odsouzen k trestu smrti.

Jiný vězeň z věznice Badr 3 uvedl, že byl pod neustálým dohledem, a to i při návštěvě toalety, kde se mu dozorci posmívali, že mu to trvá příliš dlouho. Jiní uvedli, že neustálé svícení zářivek ovlivňuje jejich spánek a duševní zdraví, což je v přímém rozporu s minimálními standardními pravidly OSN pro zacházení s vězni a absolutním zákazem mučení i jiného špatného zaházení.

Vězni se často musí spoléhat na své rodiny, že obstarají jejich základní potřeby. Vězeňská služba Badr 3 však brání příbuzným v dodávkách potravin, oblečení a věcí pro osobní hygienu. Příbuzná jednoho ze zadržených v Badr 3 sdělila Amnesty, že se snažila do zařízení doručit oblečení, knihy a potraviny, ale dozorci jí řekli, že tyto věci nejsou povoleny. Když vězeňským úředníkům řekla, že vězni mají právo na jejich přijetí, odpověděli jí, že "vězni zde nemají žádná práva".

Nedostatek rodinných návštěv a komunikace znamená, že si příbuzní nemohou být jisti, zda jejich blízcí vůbec dostanou doručené léky. Amnesty se dozvěděla, že vězeňští úředníci zadržovali léky nejméně jednomu vězni poté, co je přijali od jeho příbuzných.

Úřady rovněž zavedly nový online systém pro jednání o prodloužení vazby, přičemž zadržení nejsou fyzicky přítomni ve stejné soudní síni jako soudci, advokáti a státní zástupci. Taková slyšení porušují práva na spravedlivý proces, včetně práva na přiměřenou obhajobu a na smysluplné napadení zákonnosti jejich zadržení. Probíhají za donucovacích podmínek v přítomnosti vězeňské stráže a zadrženým je znemožněna komunikace s jejich právníky vzhledem k zákazu návštěv právníků ve vězení. Dále vystavují zadržené osoby riziku odvety ze strany dozorců za stížnosti na mučení nebo jiné špatné zacházení a ztěžují soudcům možnost rozpoznat viditelné modřiny či jiná zranění.

"Egyptské úřady musí okamžitě propustit všechny svévolně zadržované osoby. Každý, kdo je v Egyptě zadržován, musí být chráněn před mučením a jiným špatným zacházením, držen v podmínkách, které jsou v souladu s mezinárodním právem a normami, a musí mu být také umožněn okamžitý přístup k rodině a právníkům s dostatečným soukromím. Úřady musí plně dodržovat práva na spravedlivý proces a přestat pořádat online slyšení o obnově vyšetřovací vazby." 

Agnès Callamard, generální tajemnice Amnesty International

 

Vězeňské komplexy Badr a Wadi al-Natrun byly otevřeny krátce poté, co režim v září 2021 představil egyptskou Národní strategii v oblasti lidských práv, která vyzdvihovala údajné úsilí režimu o modernizaci věznic a zachování důstojnosti vězňů. V polovině roku 2022 začal režim přemisťovat vězně z neblaze proslulého vězeňského komplexu Tora do nových zařízení.

COP27, konference OSN o změně klimatu v roce 2022, se bude konat od 6. do 18. listopadu 2022 v Šarm aš-Šajchu.

 

Aktuální petice

  Egypt

Vězněnou právničku nesmí navštívit rodina ani právník. Pomůžete?

Vedení ženské věznice al-Qanater nepovolilo 61leté Hodě Abdelmoniemové, právničce v oblasti lidských práv vězněné pouze kvůli své práci a dalším lidskoprávním aktivitám, žádnou návštěvu nebo jinou formu kontaktu s rodinou a právníky od jejího zadržení v listopadu 2018.

 

Aktuální počet podpisů: 3325 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...