© Antonymon, Wikimedia Commons

Rusko musí propustit ukrajinského filmového režiséra Olega Sencova

  Článek

Amnesty International žádá o okamžité propuštění ukrajinského filmového režiséra Olega Sencova.


V  prohlášení ze dne 16. května poskytnutém jeho právníkem Sencov uvedl, že jakožto „ukrajinský občan neprávem odsouzen ruským soudem, který vykonává svůj trest v trestanecké kolonii v Labytnangi, vyhlašuji od 14. května 2018 na dobu neurčitou hladovku.“ Uvádí, že svůj protest ukončí pouze za podmínky, že „všichni ukrajinští političtí vězni, kteří jsou momentálně vězněni Ruskou federací, budou propuštěni“. Sencov je ve výkonu dvacetiletého trestu odnětí svobody po nespravedlivém soudu založeném na politicky motivovaných obviněních.

Od začátku své hladovky byl Oleg Sencov převezen do samostatné cely, kde je jeho zdravotní stav pravidelně monitorován vězeňskými zdravotníky. Dle jeho právníka je zdraví Olega Sencova stabilní a Oleg si nijak nestěžuje na zacházení ze strany personálu trestanecké kolonie anebo na podmínky ve vězení. Ruská politička Xenija Sobčaková vedla 31. května, již 16 dní po vyhlášení hladovky, videorozhovor s Olegem Sencovem, během kterého se ho snažila přesvědčit k ukončení hladovky. Oleg však odmítl. Xenija Sobčaková vylíčila, že filmový režisér je ve „velmi špatném stavu, je pohublý, tváře má propadlé, vypadá pobledle, je ale velmi odhodlaný dodržet své rozhodnutí.“ Právník Olega Sencova 4. června oznámil, že od doby vyhlášení hladovky zhubl Oleg Sencov 8 kilogramů, a že vězeňští lékaři ho varovali, že pokud bude držet hladovku i nadále, bude riskovat selhání ledvin a v takovém případě bude donucen k příjmu potravy.

Filmový režisér byl odsouzen 25. dubna 2015 ke dvaceti letům odnětí svobody za údajné založení „teroristické skupiny“ a za organizaci teroristických útoků v dubnu 2014. Sencov si ale stojí za svou nevinou. Byl odsouzen vojenským soudem Ruské federace po velmi nespravedlivém soudu založeném na politicky motivovaných obviněních a byl shledán vinným na základě svých „přiznání“ získaných během mučení.

Ruské autority by měly respektovat a zaručit jeho právo na svobodu projevu a měly by zajistit, aby veškerá zdravotní ošetření poskytnuta Olegu Sencovi byla v souladu s etickými zásadami, včetně povinnosti mlčenlivosti, autonomie a informovaného svolení, a že nedojde k žádnému ošetření anebo nucenému příjmu potravy proti jeho vůli, což by mohlo být považováno za mučení mohl by vést k dalšímu špatnému zacházení.

Jeho údajný spolupachatel, Alexandr Kolčenko, byl rovněž 25. dubna 2015 odsouzen ruským vojenským soudem po nespravedlivém soudu k deseti rokům odnětí svobody za „spáchání teroristických činů.“ Kolčenko začal 31. května držet hladovku s žádostí o propuštění aktivisty Olega Sencova. Kolčenkův právník 7. června informoval, že kvůli razantnímu zeslábnutí Kolčenko hladovku ukončil. Amnesty International vyzývá odpovědné autority k neodkladnému zásahu a přezkoumání případu Alexandra Kolčenka, k vyvrácení jeho usvědčení z terorismu na základě nepravdivých anebo nepřiměřených obvinění a k zajištění, že se mu dostane spravedlivého soudu v civilním procesu na základě náležitých obvinění, anebo žádá o jeho propuštění.

Aktuální petice

  Rusko

Zdravotní sestřička z Krymu si odpykává sedmiletý trest, hrozí jí další vězení za vlastizradu a nutně potřebuje lékařskou péči. Pomůžete?

Irina Danilovič (Irina Danilovich) je zdravotní sestra z Ruskem okupovaného Krymu. Otevřeně kritizovala systém zdravotní péče na Krymu a odsuzovala politicky motivované stíhání obránců lidských práv. Za to byla ve vykonstruovaném procesu odsouzena k sedmi letům vězení. Ve vězení je jí odpírána zdravotní péče a její zdravotní stav je vážný. Pomozte jí podpisem petice.

 

Aktuální počet podpisů: 1179 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...